مقاله و پایان نامه

مقاله و پایان نامه
آیا میدانید تمامی فایل های این سایت قبل از انتشار تست و بررسی می شود؟

ads
تماس با ما
shakhes
وی داک

در صورتی که در روند خرید مشکل دارید با ایمیل زیر در تماس باشد
info@vdoc.ir

  • slider1
  • slider2
پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان…
word_doc_icon

برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندرکار فرایند ارتباطند و پیوسته به کار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت […]

پایان نامه طراحی خانه کودک
word_doc_icon

الف )ضرورت و اهمیت موضوع : سرنوشت انسان از دوران کودکی با محیط و فضای اطراف ما عجین گشته است .عقیده بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این است که شخصیت هر انسان در 6 سال اول زندگی او شکل می گیرد بنابراین توجه به نیازهای کودکان در این مقطع سنی و ایجاد زمینه […]

پایان نامه فرار دختران – 104 صفحه
word_doc_icon

مقدمه انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی و روانی رنج برده و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است. یکی از این انحراف ها و آسیب ها فرار دختران از خانه است که امروز به عنوان یک بحران جامعه، بخصوص شهر تهران […]

پایان نامه علل فرار نوجوانان از خانه
word_doc_icon

مقدمه : همه می خواهند جوانانی برومند و شایسته داشته باشند که به آنها افتخار کنند جهت حرکت دین و مذهب ، اخلاق ، روانشناسی و سایر علوم در حیطه ارتباطات و اخلاقیات و سنن و آداب و رسوم اجتماعی و دیدگاه کلی حاکم بر خانواده نیز در همین راستا و برای نیل به این […]

پایان‌نامه ریشه های بدحجابی زنان 221 صفحه
word_doc_icon

عنوان                                                 صفحه   مقدمه ……………………………….. 1   بخش اول : حجاب فصل اول ……………………………… 6 1.تعریف حجاب …………………………. 7 2.تاریخچه حجاب………………………… 7 3.حجاب چرا …………………………… 7 فصل دوم : ……………………………. 11 1.عوامل حجاب …………………………. 12 الف : صعود به مراتب معنوی ……………… 12 ب : حجاب مانع اختلاط بی‌شرط ……………… 12 ج : پوشش […]

پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر دانش آموزان دختر
word_doc_icon

فهرست مطالب: عـنـوان شماره صفحات فهرست مطالب…………………………………………………………………….. الف فهرست جداول……………………………………………………………………… ث فهرست نمودارها………….………………………………………………….…….. ث چکیده…………………………………………………………………………….. 1 فـصـل اول کلیات تحقیق مقدمه………………………………………………………………………………….. 2 بیان‌مسئله…………………………….…………………………………………………………. 3 ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق…..…………………………………………………… 5 اهداف پژوهش …………………………………………………………………….. 6 فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………..متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. 77 تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی)………………………………………………………………………………….. ……… 8 تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل […]

پایان نامه کارشناسی ارشد پایان نامه کارشناسی ارشد درباره روسپی گری فحشا
word_doc_icon

فهرست مطالب عنوان                                                                                      صفحه چکیده فصل اول- کلیات مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………. 5 ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………… 8 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 10 فصل دوم- ادبیات موضوع گفتار یکم- خانواده……………………………………………………………………………… 12 تعریف خانواده………………………………………………………………………………………. 14 اهمیت خانواده……………………………………………………………………………………….. 16 گفتار دوم – آسیبهای خانواده……………………………………………………………… 19 اختلاف خانوادگی……………………………………………………………………………………. 22 خشونت خانوادگی………………………………………………………………………………….. 24 تجاوز جنسی علیه زنان……………………………………………………………………………. 26 تجاوز جنسی […]

پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی
word_doc_icon

چکیده به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مکان کنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد کلیت (کلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شکست و موفقیت در 120 نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه […]

پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد
word_doc_icon

چکیده قسمت عمدۀ افغانستان امروزی ( منطقه هرات ، ولایت‌های قندهار، هزاره ، نیمروز و … ) در ادوار مختلف تاریخی از ایران باستان تا دو سدۀ اخیر، تحت فرمان روایی ایرانیان اداره می شده است .( به جز 7 سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود و اشرف افغان در خاک ایران،1722 تا 1729میلادی […]

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران
word_doc_icon

چکیده پ‍ژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران آموزش پذیر 12- 8 سال انجام شد. یکی از بارزترین مشخصات این افراد، ناتوانی برقراری ارتباط موثر با جامعه است . مطالعه از نوع تجربی حقیقی بدون پیش تست بود.گروه نمونه این پژوهش متشکل از 30 دختر آموزش پذیر بود […]