مقاله و پایان نامه

مقاله و پایان نامه
آیا میدانید تمامی فایل های این سایت قبل از انتشار تست و بررسی می شود؟

ads
تماس با ما
shakhes
وی داک

در صورتی که در روند خرید مشکل دارید با ایمیل زیر در تماس باشد
info@vdoc.ir

 • slider1
 • slider2
دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع کارآموزی کشاورزی

س مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی در گذشته و حال را می توان در یک جمله خلاصه نمود:

اتخاذ تدابیر و شیوه های مؤثر جهت حفظ و حمایت فرآورده های کشاورزی از طریق اجرای تحقیقات دقیق روی عوامل خسارت زا به محصولات کشاورزی و عوامل وابسته، با توجه به عوامل زیست محيطی و توسعه پایدار.

آخرین شرح وظایف مؤسسه که درسال 1376 با 12 بخش تحقیقاتی(بعداً بخش بیوتکنولوژی

از مؤسسه جدا شد و بخش های مؤسسه به 11 بخش تقلیل یافت) تصویب و ابلاغ شده است به شرح ذیل ارائه می گردد.

 • مسئله گیاهپزشکی و علوم وابسته از طریق مراجعه به مناطق و کسب اطلاعات از منابع مختلف به ویژه از طریق حوزه معاونت های وزارت متبوع.
 • سیاست گذاری و تعیین اولویت های تحقیقات گیاهپزشکی و علوم وابسته کشور با هماهنگی و همکاری واحدهای مربوطه.
 • تحقیق در زمینه شناخت، بیولوژی، اکولوژی و فیزیولوژی عوامل زیان آور به محصولات کشاورزی در سطوح آزمایشگاه، ناحیه ای، منطقه ای و ملی.
 • اجرای پژوهش های بنیادی مسائل گیاهپزشکی کشور با تأکید بر بهره گیری از
  روش های نوین (بیوتکنولوژی …) و همچنین آن دسته از پژوهش هایی که مؤسسات تک محصولی یا کشاورزی دیم در زمینه آن ها فعالیت ندارند و یا نیاز به تجهیزات و امکانات پیشرفته دارد.
 • جمع آوری، شناسایی و رده بندی جانوران Fauna و رستنی ها Flora ایران و توسعه مجموعه های آن ها و ایجاد نمایشگاه گیاهپزشگی، استفاده های علمی و تحقیقاتی، آموزشی و پاسخگویی به نیازهای کشور در رابطه با مسائل کشاورزی.
 • تحقیق در زمینه شناخت، بیولوژی، کارآیی و تکثیر عوامل مفید در مبارزه بیولوژیک و نگه داری منابع ژنتیکی آن ها.
 • تحقیق در مورد وجود منابع مقاومت، مکانیسم دفاعی و ایجاد مقاومت القایی (Induced resistance) در گیاهان در مقابل عوامل زیان آور و همچنین بررسی علل مقاوم شدن این عوامل به سموم کشاورزی.
 • تحقیق در زمینه روش های مختلف مدیریت تلفیقی IPM در مورد عوامل زیان آور به محصولات کشاورزی و تهیه مدل های پیش آگاهی.
 • تحقیق در زمینه شناخت، بیولوژی، اکولوژی و عصاره گیری از گیاهان برای استفاده در امر گیاهپزشکی
 • تحقیق در زمینه ساخت، فرمولاسیون، تأثیر و باقیمانده سموم کشاورزی و
  تکنیک های سم پاشی و آزمایش سموم جدید.
 • بررسی اثرات تغییرات نظام کشت و تحولات دائمی اکوسیستم ها در پیدایش و طغیان عوامل زیان آور به محصولات کشاورزی.
 • تحقیق در زمینه زهرابه های قارچی (مایکوتوکسین ها) به منظور جلوگیری از تولید آن ها در محصولات کشاورزی.
 • تحقیق در زمینه تولید آنتی سرم ویروس های گیاهی و ایجاد بانک آنتی سرم به منظور استفاده و پاسخگویی به نیازهای علمی و تحقیقاتی مربوطه در کشور.
 • تحقیق در زمینه شناخت بررسی امکان ساخت فرمون ها، هورمون ها و مواردی که در اعمال فیزیولوژیک و بیولوژیک بندپایان زیان آور کشاورزی اختلال ایجاد
  می نماید به منظور استفاده در امر مبارزه غیرشیمیایی با آن ها.
 • بررسی و تعیین آستانه زیان آور اقتصادی و مقایسه ابعاد و روش های مختلف پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور به محصولات کشاورزی.
 • بررسی جنبه های اقتصادی تحقیقات کشاورزی.
 • همکاری با بخش گیاهپزشکی در مؤسسات تک محصولی و کشاورزی دیم در زمینه شناسایی آفات و عوامل بیماری زا و علف های هرز.
 • همکاری با واحدهای اصلاح نباتات به منظور معرفی ارقام مقاوم به عوامل زیان آور.
 • ارتباط با سایر مؤسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی و دانشگاه ها از طریق مبادله اطلاعات و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک.
 • تصویب طرح های پیشنهادی گیاهپزشکی از مراکز تحقیقات و سایر ارگان ها و نظارت بر اجرای آن ها.
 • نظارت عالیه بر اجرای طرح های تحقیقاتی گیاهپزشکی مؤسسات تک محصولی و مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم.
 • تشکیل بانک اطلاعات گیاهپزشکی وعلوم وابسته و سرویس دهی به واحدهای ذیربط.
 • همکاری و انجام آموزش های مسائل گیاهپزشکی و علوم وابسته در سطوح مختلف تحصیلی و تخصصی و ایجاد پژوهشکده براساس مجوزهای قانونی.
 • انتشار نتایج تحقیقات به صورت نشریات و کتب و برگزاری سخنرانی ها و سمینارهای علمی.
 • عنداللزوم انجام سایر امور ذیربط که از سوی وزارت متبوع ارجاع می گردد.

 

RIAL 20,000 – خرید

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است